viernes, 27 de marzo de 2020

Actividades de repaso de matemáticas

Déixovos aquí un cuadernillo de Matemáticas para repasar; ide facendo con calma. Empezade polo exercicios de Numeración, que son as primeiras 20 páxinas.
http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500012608320&name=DLFE-1082570.pdf

REPASO DE LENGUA CASTELLANA E LINGUA GALEGA

Para  non ter que estar imprindo fichas, e como o máis importante é a lectura vamos facer a seguintes actividades.

  1. Lectura dunha ou dúas páxinas dun libro calquera que me guste.Tamén pode ser do libro de Lecturas amigas.
  2. Facer un pequeno resumo de cinco liñas do que lin, facendo oracións cortas con comas e puntos...é dicir non escribo todo seguido.
  3. Busco no texto : susbtantivos, artigos e adxectivos.
  4. Clasificoos en : masculino, feminino, singular e plural.
  5. Busco palabras con za,zo,zu,ce,ci.
  6. Copio as preguntas e exclamacións.
  7. Palabras con r forte (r,rr)
  8. Palabras con ga,go, gu, gue,gui.
  9. Faigo unha oración con cada palabra.
Todos os días facemos as actividades 1 e 2, e vamos engadindo unha máis. Todos días facemos a 9 coas palabras que nos  toque buscar.

lunes, 23 de marzo de 2020